GIỚI THIỆU

𝐓𝐇𝐀𝐎 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐅𝐎𝐎𝐃 với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng. Không ngừng phát triển trong việc cung cấp các mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tốt nhất, sạch nhất đến tận tay người tiêu dùng với các nhóm sản phẩm chính:
👉🏻 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐁𝐨̀ 𝐌𝐲̃, 𝐔́𝐜, 𝐅𝐮𝐉𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
👉🏻 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐇𝐞𝐨 𝐍𝐠𝐚, 𝐘́, 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧, 𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥
👉🏻 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐇𝐞𝐨 𝐑𝐮̛̀𝐧𝐠
👉🏻 𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐓𝐫𝐚̂𝐮 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂
👉🏻 𝐂𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐍𝐚𝐮𝐲, 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞, 𝐒𝐚𝐏𝐚
👉🏻 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐒𝐚̉𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 (𝐂𝐡𝐚̉ 𝐁𝐨̀, 𝐂𝐡𝐚̉ 𝐋𝐮̣𝐚, 𝐂𝐡𝐚̉ 𝐠𝐢𝐨̀ 𝐭𝐨̂𝐦 đ𝐚̂́𝐭…)
👉🏻 𝐆𝐚̀ 𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥, 𝐌𝐲̃ , 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜
👉🏻 𝐘𝐞̂́𝐧 𝐌𝐚̣𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̣𝐭 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠
📌📌 Với phương châm “𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 – 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢, 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧, 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧” chúng tôi cam kết:
✅ Mang lại cho khách hàng những thực phẩm bỗ dưỡng, chất lượng nhất.
✅ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao nhất
✅ Giá thành tốt nhất
✅ Lấy uy tín làm hàng đầu để tạo sự tin tưởng cho khách hàng
Với mong muốn được phục vụ khách hàng ngày càng chu đáo hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và biết ơn mọi sự góp ý của khách hàng để ngày một hoàn thiện.
=====================================
☎ ☎ ☎ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐀𝐋𝐎! 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐎̂𝐈 𝐒𝐄̃ 𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐁𝐀̣𝐍
⭐️𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 – 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍⭐️
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐒𝐢̉ 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐚̉𝐢 𝐒𝐚̉𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 !
☘️𝑼𝒀 𝑻𝑰́𝑵 𝑽𝑨̀ 𝑪𝑯𝑨̂́𝑻 𝑳𝑼̛𝑶̛̣𝑵𝑮 𝑳𝑼𝑶̂𝑵 𝑳𝑨̀ 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 Đ𝑨̂̀𝑼 ☘️
🚛 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝟏): 𝟎𝟗𝟔𝟓.𝟎𝟗𝟖.𝟗𝟑𝟏
📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝟐): 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟑𝟖𝟕.𝟎𝟕𝟓
📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝟑): 𝟎𝟗𝟕𝟑.𝟓𝟏𝟎.𝟕𝟏𝟎
🏪 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟓𝟕𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐏. 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠, 𝐐𝟕, 𝐓𝐩.𝐇𝐂𝐌
Mail : info@thucphamnhapkhau.online
Web : thucphamnhapkhau.online
Fanpage : Thực Phẩm Nhập Khẩu – Thảo Nguyên
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.392.527