BẮP HOA TRÂU 60S (ẤN ĐỘ)

190.000 
167.000 
Tiết kiệm đến 12%

–  Không chất tăng trọng, chất tạo nạc

– Không chất bảo quản

– Không phẩm màu, không bơm nước

Đặt hàng ngay: (𝟏): 𝟎𝟗𝟔𝟓.𝟎𝟗𝟖.𝟗𝟑𝟏 – (𝟐): 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟑𝟖𝟕.𝟎𝟕𝟓 –  (𝟑): 𝟎𝟗𝟕𝟑.𝟓𝟏𝟎.𝟕𝟏𝟎

Hết hàng

0901.392.527